Brabant Museum Bus
Brabantse museumbussen

Wat maakt de bmb speciaal ?

DOEL

De Stichting Brabant Museum Bus (BMB) heeft als doel om stads-, streek- en touringcarbussen met een Brabants karakter of van Brabants origine te bewaren voor het nageslacht en tentoon te stellen.
We willen daartoe museumbussen verhuurbaar, technisch gereed en RDW-gekeurd krijgen en houden. De bussen moeten van origine uit Brabant komen. Dit kan het geval zijn als chassis e/o motor van Brabantse makelij zijn, bijvoorbeeld motorleverancier DAF, of Dafbus uit Eindhoven; de carrosserie uit Brabant komt, zoals BOVA te Valkenswaard; de bus is geleverd aan een OV-vervoerder uit Brabant, zoals Zuidooster, EMA, Ehad, BBA; of geleverd is aan een Brabants touringcar bedrijf.


HOE ?

De stichting BMB stelt hiertoe museale bus(sen) ter beschikking welke in technische staat, rijdend en RDW-gekeurd zijn.

Hieraan mag onder regie worden geklust, men kan rijhulp en poetshulp aanbieden, onderdelen ter beschikking stellen, anderszins sponsoring of giften verstrekken, deelnemer zijn aan museale en/of culturele rondritten en tourtochten, de bus(sen) voor specifieke niet-commerciële doelstellingen huren, Open Dagen bezoeken, etc. Alles draagt bij aan een groeiend begrip en aandacht voor museumbussen welke het tijdsbeeld voor het OV voor decennia bepaalden.


AMBITIE

Stichting BMB heeft de ambitie om met andere museale bus stichtingen samen te werken om de algemene gelijke doelstellingen kracht bij te zetten.

Ook streven we naar een voldoende grote groep vrijwilligers, ook juist jongeren, die de BMB actief ondersteunen.


DROMEN

Naast doelen, visie & missie is er ook nog wat de dromen! Een museumbus van het type 'lijn 65' van de ongeëvenaarde carrosseriebouwer ZABO, met DAF-middenmotor in BBA-streekgeel terug in de Brabantse provincie krijgen! Het zou, net als de 770, een uniek exemplaar zijn! Of een Zuidooster of EMA bus terug in museumstaat krijgen. Of... Een van onze museumbussen ombouwen naar een waterstofvoertuig om het milieu minimaal te belasten.


Deze Hele Grote Dromen vragen om hechte sterke partnerships. Wilt u, uw organisatie of bedrijf men ons samenwerken dan bespreken we dit graag.